EU-richtlijnen voor de btw aan factuur

Europese standaardvoorwaarden aan factuur opmaak

Alle facturen in de gehele EU moeten aan een aantal standaardvoorwaarden voor de btw voldoen. Deze EU-regelgeving heeft tot doel om de facturering voor de btw-heffing te vereenvoudigen zodat ondernemers niet meer worden geconfronteerd met uiteenlopende eisen die door de afzonderlijke EU-lidstaten aan facturen werden gesteld. Verder moet het elektronisch factureren stimuleren met het liefst ook een e-factuur.

Mijn beste factuurtip voor starters en alle zzp'ers?

 

Btw-regels

Op een rekening die bestemd is voor een EU-lidstaat, dienen naast alle geldende Nederlandse factuurvoorwaarden ook alle regels met betrekking tot de omzetbelasting te worden vermeld. Deze regels zijn:

 • De vergoeding voor elk tarief of vrijstelling.
 • De eenheidsprijs exclusief btw en de eventuele kortingen als die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen.
 • Het toegepaste btw-tarief.
 • Het te betalen btw-bedrag.
 • Wanneer de btw wordt voldaan door een belastingplichtige, dan ook het btw-identificatienummer en zijn volledige bedrijfsnaam en adres.

Voorbeeld btw-regels EU op factuur

Voorbeeld van een EU factuur [invoice]
Btw-regels van de EU op factuur

Bijzondere regeling vermelden op factuur

Als er een bijzondere regeling van toepassing is op de levering of dienst zoals btw-vrijstelling, btw-verleggingsregeling (btw verlegd), intracommunautaire levering of margeregeling moet dit uitdrukkelijk op de factuur vermeld worden.

Voorbeeld bijzondere btw-regeling op factuur

Voorbeeld VAT Reversed Charge

Elektronische facturering

Het aantal gegevens op de factuur zijn door de btw-regels fors toegenomen. Maak jij je facturen nog handmatig op in bijvoorbeeld Word of Excel? Dit zal meer werk zijn en de kans op het maken van fouten vergroten. Elektronisch factureren met automatische btw-berekeningen via een boekhoudprogramma zal hierdoor worden gestimuleerd.

De regels voor elektronische facturering zijn:

 • Elektronisch factureren mag zonder vergunning. Een lidstaat kan wel een voorafgaande kennisgeving eisen.
 • De fiscaal vertegenwoordiger mag zelf bepalen waar hij de (elektronische) facturen opslaat, hij
  moet ze wel op verzoek zonder onnodig uitstel kunnen tonen.
 • Indien verplichte vermeldingen op de factuur kan leiden tot moeilijkheden kan een uitzondering worden gemaakt.

Uitzonderingen en afwijkende regelgeving voor facturering binnen de EU vind je bij de Belastingdienst

De e-factuur als belangrijkste doelstelling

Een van de belangrijkste doelstellingen van de Europese norm voor e-facturering is uiteindelijk het wegnemen van belemmeringen voor het verwerken van verschillende factureringssystemen en het verzenden en ontvangen van digitale e-facturen in één enkel formaat. Bij zaken doen met de Nederlandse overheid is het zelfs al verplicht om ze een e-factuur te sturen. Doe je dat niet, krijg je ook niet betaald.

Tip! Eenvoudig factureren en zelf je basisboekhouding doen

Online factureren en boekhouden voor zzp'ers Als zzp'er moet je verplicht een administratie bijhouden. Dit hoeft niet door een boekhouder gedaan te worden. Bespaar flink geld en doe het eenvoudig zelf met een online factuur- en boekhoudprogramma. Maakt boekhouden zelfs leuk!

Maak eenvoudig facturen aan die aan alle eisen voldoen en verstuur ze direct naar de klant. Factuur wordt gelijk verwerkt in de boekhouding, zo hou je altijd inzicht in de btw-afdracht voor btw-aangifte... vergelijk het beste pakket voor zzp'ers

Mijn keuze

1.  
Gemakkelijk online boekhouden voor ieder type zzp'er.

2.  
Uitgebreid boekhoudpakket voor ambitieuze ondernemers die willen groeien.

Vraagje: Hoe doe jij de facturatie?

 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...