Heel eenvoudig jouw facturen maken & versturen? Dat kan!

Betalingstermijn factuur

Wettelijke betalingstermijn factuur is 30 dagen

Sinds 16 maart 2013 is de nieuwe Wet Betalingstermijnen van kracht. Hierin is vastgelegd dat de wettelijke betalingstermijn factuur tussen zzp’ers, bedrijven, overheid en consument standaard 30 dagen is. Let wel op dat dit kalenderdagen zijn en geen werkdagen. Daar mag je door middel van afspraken wel van afwijken tot maximaal 60 dagen. Een minimumtermijn is er niet.

Tip!  Eenvoudig jouw facturen maken die aan alle eisen voldoen? Ideaal voor zzp


Omdat er geen minimumtermijn voor facturen is mag je vragen om de rekening vooruit te betalen of bijvoorbeeld binnen twee weken te betalen. Dit kan je op de factuur vermelden.

Een betalingstermijn langer dan 30 dagen, tot maximaal 60 dagen mag ook, maar dat moet van te voren schriftelijk of contractueel overeengekomen zijn. Als je geheel geen betalingstermijn bent overeengekomen, moet jouw klant of opdrachtgever de factuur binnen 30 dagen betaald hebben.

Maximale betalingstermijn van 60 dagen

Voor het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen door grote ondernemingen naar MKB-bedrijven en zzp’ers toe geldt vanaf 1 juli 2017 een maximale betalingstermijn van 60 dagen. Zo behoren betaaltermijnen van 90 of 120 dagen of langer tot het verleden.

Bewaak je openstaande facturen

Zorg er voortdurend voor dat je weet welke klanten er wel en welke nog niet betaald hebben. Houd dit bij in je administratie. Boekhoudprogramma’s kunnen je hiervoor automatisch waarschuwen.

Liquiditeitspositie

Met een goed beheer van je openstaande facturen zorg je er wel voor dat je vorderingen sneller betaald worden. Dit is van grote invloed op je liquiditeitspositie. Meer dan de helft van de faillissementen ontstaat namelijk door een slecht beheer van vorderingen en de daardoor veroorzaakte liquiditeitsproblemen. Let dus goed op.

Geen of te late betaling?

Incassokosten
Is de betaaltermijn van je factuur verstreken? Dan mag je een standaardvergoeding voor incassokosten in rekening brengen. Je moet de klant wel eerst minimaal 1 betalingsherinnering (aanmaning) sturen, voordat incassokosten in rekening mag worden gebracht. De klant moet 14 dagen de tijd krijgen om de rekening alsnog te betalen. Heb je niets afgesproken over de hoogte van de vergoeding voor incassokosten bij geen betaling? Dan is de vergoeding een percentage van de rekening. Het minimumbedrag van de vergoeding is € 40. Deze incassokosten zijn de kosten die je als schuldeiser maakt om een openstaande geldvordering te innen. Bekijk de actuele percentage voor incassokosten.

Wettelijke rente
Naast deze incassokosten mag je ook een wettelijke boeterente, ook wel handelsrente genoemd, in rekening brengen. Bekijk het actuele rentepercentage.

Wat kan ik doen tegen wanbetalers?

Ondanks de nieuwe wet hebben zzp’ers en freelancers in de praktijk toch met wanbetalers te maken. Als je na dertig dagen nog geen betaling hebt ontvangen, stuur je in eerste instantie een herinnering want niet iedere klant of opdrachtgever is een bewuste wanbetaler. Een factuur kan over het hoofd zijn gezien, vergeten of kwijtgeraakt.

Als na de eerste herinnering nog steeds niet is voldaan, dan kan je nog meer tips hanteren om alsnog de rekening betaald te krijgen.

Ideaal voor zzp: zet eenvoudig je boekhouding op

Online factureren en boekhouden voor zzp'ers Als zzp'er moet je een administratie bijhouden. Dit hoeft echt niet gelijk door een boekhouder gedaan te worden. Bespaar flink geld en doe het eenvoudig zelf, facturen maken en versturen, je btw-aangifte.. Boekhoudkennis is niet nodig. Ontdek