Verjaringstermijn factuur

25 april 2024
Johan Ooms, factuur expert

Wat is de verjaringstermijn van een factuur?

Kan een factuur ook verjaren door hem niet te betalen? Jazeker! Zodra er een factuur is aangemaakt en uitgegeven, is deze niet altijd geldig en kan verjaren door een zogenaamde verjaringstermijn. Een verjaringstermijn is een wettelijk bepaalde periode waarbinnen je de vordering moet innen. Na het verstrijken van deze termijn kan een vordering niet meer worden afgedwongen.

Zaak is dus om je debiteuren altijd goed in de gaten te houden en waar nodig actie ondernemen! Hoe of wat? In dit artikel leg ik het je allemaal uit wat je moet weten.

De verjaringstermijn verschilt per type vordering en is bedoeld om rechtszekerheid te bieden. Het voorkomt dat mensen na lange tijd nog worden aangesproken op oude verplichtingen.

Mijn beste factuurtip voor starters en alle zzp'ers?

Je moet als zzp'er verplicht een administratie bijhouden, gebruik hier vanaf de start gelijk een onmisbare tool voor:
 

In Nederland is de standaard verjaringstermijn voor facturen 5 jaar. Dit is wettelijk bepaald in het Burgerlijk Wetboek (Boek 3, Artikel 307). Dit betekent dat een schuldeiser 5 jaar de tijd heeft om de openstaande factuur te innen, vanaf de datum waarop de factuur opeisbaar werd. Er zit wel een verschil in verjaring tussen zakelijke klanten en consumentenverkopen.

Dus wanneer verjaard een factuur nu precies?

Zakelijke klanten
De wettelijke verjaringstermijn van een vordering met factuur voor zakelijke klanten is 5 jaar.

Consumenten
Verjaringstermijn factuur voor consumenten is 2 jaar voor producten en 5 jaar voor diensten.

Verjaringstermijn voor vordering factuur

Een klant zou in de praktijk dus een factuur ‘in de kast’ kunnen laten liggen tot de verjaringstermijn is verstreken, en deze dan niet meer hoeven te betalen. Door deze openstaande factuur loop je dus wel inkomsten mis, voorts moet je de in rekening gebrachte btw afdragen en inkomstenbelasting over betalen.

Wat moet je doen om verjaring te voorkomen?

Uiteraard wil je verjaring van de vordering voorkomen. Dit begint met een betalingstermijn op de factuur te zetten die aangeeft binnen welk termijn de rekening betaald moet worden. Die noemen we ook wel de vervaldatum. Zet deze betalingstermijn dus duidelijk op de factuur, zoals bijvoorbeeld:

Ik verzoek u om de factuur uiterlijk te voldoen voor DD-MM-YYYY

Op deze manier kan er geen verwarring ontstaan over wanneer de termijn voor betaling precies eindigt.

Indien betaling uitblijft en de betalingstermijn inmiddels is verstreken, dan zijn er verschillende stappen die je kunt nemen om alsnog betaald te krijgen:

  1. Herinneringen sturen: Begin met het sturen van betalingsherinneringen aan de klant over de openstaande factuur. Geef hierop duidelijke deadlines voor betaling en communiceer consequenties als betaling uitblijft, zoals rente of verdere stappen.
  2. Bellen: Als herinneringen niet effectief zijn, overweeg dan om de klant telefonisch te benaderen. Soms kan direct contact helpen om de betaling te versnellen.
  3. Formele ingebrekestelling: Stuur een formele ingebrekestelling (aanmaning) waarin je de klant wijst op de openstaande factuur, de gevolgen van niet-betaling benadrukt en een laatste kans geeft om te betalen binnen een bepaalde termijn.
  4. Juridische stappen: Als de klant nog steeds niet betaalt, kan je juridische stappen overwegen, zoals het inschakelen van een incassobureau of het starten van een gerechtelijke procedure. Dit kan helpen om de druk op de klant te verhogen en betaling af te dwingen.

Blijf de zaak actief opvolgen en neem contact op met de klant om te zien of er een oplossing kan worden gevonden. Soms is er behoefte aan onderhandeling of afbetalingsregelingen.

Door actief te blijven communiceren en stappen te ondernemen om de betaling te verkrijgen, kan je de verjaring van de factuur voorkomen.

Johan Ooms, factuur expert

Johan Ooms

“ik ben zelf alweer een aantal jaren enthousiast zzp’er en heb factuur.tips opgericht om mijn boekhoudkennis met voorbeelden, downloads en tips over het hele facturatieproces van zzp’ers met een eenmanszaak te delen”

Mijn beste tip? Snel jouw factuur maken & betaald krijgen

Online factuurprogramma [voorbeeld]

Met e-Boekhouden.nl kan je onbeperkt factureren!

Starter? Maak dan 15 maanden gratis en vrijblijvend gebruik van het pakket:

  • Factureren en urenregistratie
  • 500k ondernemers gingen je voor
  • Factureren in eigen huisstijl
  • Betaallink meesturen
  • Automatische btw-aangifte

Belastingen… Naast factureren heb je hier als zzp’er ook mee te maken. Ingewikkeld? Vraag gratis op wat een boekhouder kost om jou hierbij te helpen.

Gerelateerde tips

Betalingsherinnering maken

Betalingsherinnering maken

Preventie voor incasso: Een eerste betalingsherinnering maken Het is een grote ergernis van ondernemers: achter klanten aangaan die te laat of zelfs helemaal niet betalen. Vervelend omdat je - opnieuw - achter de betaling aan moet en vooral verveend als je het geld...

Lees meer
Betaalherinnering voorbeelden

Betaalherinnering voorbeelden

Hoe schrijf en stuur je een betaalherinnering? Je hebt goede producten geleverd of hebt een mooie opdracht afgerond, alleen… laat de betaling van jouw klant nu op zich wachten. Het is één van de vervelendste dingen aan zzp’er zijn: omgaan met niet betalende klanten....

Lees meer
Downloads factuur voorbeeld
Gratis factuur downloads