Disclaimer

Wat is een disclaimer?

Een disclaimer is een verklaring die wordt gebruikt om de persoon die de verklaring maakt te beschermen tegen verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of verlies als gevolg van de inhoud van hun communicatie. Het woord ‘disclaimer’ is afgeleid van het Engelse werkwoord to disclaim wat afwijzen/verwerpen betekent. Disclaimers kunnen worden opgenomen in e-mails, websites, producten, diensten en elk ander type communicatie. Ze worden meestal geschreven door advocaten en dienen als een vorm van risicobeheer.

Afhankelijk van de specifieke situatie kan een disclaimer worden gebruikt om de verantwoordelijkheid van de persoon die de verklaring aflegt te beperken, om extra informatie te geven over een product of dienst, of om intellectueel eigendom te beschermen. Disclaimers worden ook vaak gebruikt in juridische documenten zoals contracten om ervoor te zorgen dat alle partijen hun rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot de overeenkomst begrijpen.

Disclaimers zijn niet wettelijk bindend en houden mogelijk geen stand in de rechtszaal, maar ze kunnen wel helpen om het risico op mogelijke juridische stappen te verkleinen. Ze dienen ook als communicatiemiddel om je publiek te informeren over eventuele beperkingen die van toepassing kunnen zijn op je bericht.

In sommige gevallen kunnen disclaimers worden gebruikt om je te beschermen tegen rechtszaken wegens laster of andere juridische claims. Als je bijvoorbeeld een opinieartikel publiceert op een website en een disclaimer opneemt waarin staat dat de meningen van jou zijn en niet die van je werkgever, kan deze disclaimer je beschermen tegen mogelijke juridische stappen. Wanneer je een disclaimer gebruikt ter bescherming, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze duidelijk en specifiek zijn en genoeg informatie geven zodat je publiek begrijpt wat je bedoelt.

Kortom, een disclaimer is een belangrijk instrument voor risicobeheer. Door er een op te nemen kun je de kans op juridische stappen beperken en jezelf beschermen tegen aansprakelijkheid. Naast het feit dat het in veel situaties een noodzakelijke voorzorgsmaatregel is, kan het gebruik van een disclaimer helpen om het vertrouwen en de transparantie bij het publiek te vergroten.

Disclaimer website factuur.tips

De content, informatie en tips op deze website zijn slechts voor inspiratie en informatieve doeleinden. De informatie wordt verstrekt door factuur.tips en hoewel ik er naar streef om de informatie up-to-date en correct te houden, geef ik geen representaties of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website, de tips, informatie, producten, diensten, downloads of gerelateerde afbeeldingen op de website, voor welk doel dan ook. Alle vertrouwen die u in deze informatie stelt is daarom strikt op eigen risico en verantwoording. Vandaar deze disclaimer.

Alle informatie op factuur.tips is zeker niet bedoeld als vervanging voor specifieke juridische of andere adviezen of meningen. U moet advies inwinnen bij de juiste organisatie voor uw specifieke situatie.

Via deze website kunt u links naar andere websites tegenkomen welke niet onder het beheer van factuur.tips zijn. Ik heb geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites.

Factuur.tips behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden tips en informatie (waaronder alle content, afbeeldingen, voorbeelden en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van factuur.tips of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Tot zover de disclaimer.

Ga naar

Home

Johan Ooms, factuur expert

Johan Ooms

“ik ben zelf alweer een aantal jaren enthousiast zzp’er en heb factuur.tips opgericht om mijn boekhoudkennis met voorbeelden, downloads en tips over het hele facturatieproces van zzp’ers met een eenmanszaak te delen”