Betalingscondities

14 juli 2021
Johan Ooms, factuur expert
Johan Ooms

Hoe ga je de betalingscondities vermelden op factuur?

De betalingscondities met betalingsvoorwaarden vermelden op een factuur is niet verplicht maar zeker geen onbelangrijke factor. Betaalcondities geven aan hoe de betaling gedaan moeten worden, binnen welke termijn en onder welke voorwaarden. Indien je dit goed opstelt en duidelijk vermeld, krijg je jouw factuur sneller betaald.

Mijn beste factuurtip voor starters en alle zzp'ers?

 

Op de factuur staan de betalingscondities meestal onder het tabel met de factuurregels. Voor de klant is het hierdoor duidelijk hoe de betaling dient plaats te vinden, binnen welk termijn de betaling moet zijn overgemaakt en een verwijzing naar de algemene voorwaarden. Een belangrijk element dus op je facturatie!

Voorbeelden van betalingscondities op factuur

Voorbeeld van betalingscondities vermelden op factuur

Voorbeeldtekst voor opstelling betalingscondities

Voorbeeld 1
Wij verzoeken u vriendelijk het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen over te maken onder vermelding van het factuurnummer. Op alle diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u downloaden van onze website.

Voorbeeld 2
Zorg ervoor dat u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum heeft overgemaakt naar IBAN: [BANKREKENINGNUMMER] ten name van [BEDRIJFSNAAM] te [VESTIGINGSPLAATS], onder vermelding van het factuurnummer [FACTUURNUMMER].

Werken met betalingstermijnen
Indien je werkt met betaaltermijnen, dan moet je deelfacturen maken voor de aanbetaling(en). In de betalingsvoorwaarden neem je dan bijvoorbeeld de volgende betalingstermijnen mee, afhankelijk van de grootte en duur van de uitvoering van de opdracht: 1: 30% bij de opdracht; 2: 30% bij het gereedkomen van 50% van de werkzaamheden; 3: 40% binnen 30 dagen na oplevering. Je noemt verder de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. De betalingscondities op de factuur blijven hetzelfde als bovenstaande voorbeelden, omdat deze gelden voor de betaling van die specifieke factuur.

Je kunt de termijnen voorzien van een volgnummer. Het is natuurlijk ook mogelijk om in de opsomming van de termijnbetalingen geen percentages te gebruiken, maar bedragen.

Voor nog meer voorbeelden van een complete set betalingscondities kun je hier gratis downloaden. Deze voorbeelden van betaalvoorwaarden kunnen ook geschikt zijn om in je Algemene Voorwaarden op te nemen.

Bewaak de betalingsvoorwaarden

Zorg dus ook dat je een goede boekhouding bijhoudt waar de betalingscondities met het betalingsgedrag van jouw klanten exact in bijgehouden wordt. Want niet iedereen zal op tijd betalen… waardoor je cashflow in gevaar zou kunnen komen. Na het verstrijken van de eerste betalingstermijn kan een herinneringsfactuur worden aangemaakt en verstuurd.

Wacht niet te lang!

Wordt er na verloop van tijd de factuur nog steeds niet betaald? Wacht dan niet te lang en schakel een incassobureau in.

Johan Ooms, factuur expert

Johan Ooms

“ik ben zelf alweer een aantal jaren enthousiast zzp’er en heb factuur.tips opgericht om mijn kennis met voorbeelden, downloads en tips over het hele facturatieproces van zzp’ers met een eenmanszaak te delen”

Mijn beste tip? Snel jouw factuur maken & betaald krijgen

Online factuurprogramma [voorbeeld]

Met e-Boekhouden.nl kan je GRATIS factureren!

Start gelijk goed als zzp’er en maak gebruik van een administratiepakket:

  • factureren
  • urenregistratie
  • automatische btw-aangifte
  • koppeling bankrekening
  • gratis hulp en veel meer..

Is starten met factureren en btw-aangifte doen nog te ingewikkeld? Vraag dan vrijblijvend wat een boekhouder kost om jou op weg te helpen.

Gerelateerde tips

Wat is een verzamelfactuur?

Wat is een verzamelfactuur?

Verzamelfactuur: wat is het en hoe werkt het? Met een verzamelfactuur worden er verschillende orders en leveringen op een enkele factuur verzameld en in één keer gefactureerd. Hierbij wordt er dus niet na iedere individuele levering een factuur opgesteld. Het doel is...

Lees meer
Factuurvereisten

Factuurvereisten

Waar moet een factuur aan voldoen? Je eerste eigen factuur maken? Rekening opmaken en je weet niet hoe? Na het verrichten van je werkzaamheden (diensten) of het leveren van jouw producten moet je een factuur opstellen en versturen. De Belastingdienst stelt wel...

Lees meer
Downloads factuur voorbeeld
Gratis factuur downloads