Leverdatum op factuur

Vermelding leverdatum verplicht op factuur

Op alle facturen moet de leverdatum vermeld worden. De leveringsdatum is de datum waarop je daadwerkelijk je goederen heb geleverd of diensten heb verleend. Deze datum is bepalend voor in welke maand de omzet van de factuur moet worden geboekt.

Tip!  Een programma om op de beste manier jouw facturen te maken? Ideaal voor zzp


De leverdatum kan afwijken van de factuurdatum en kan uiteraard hetzelfde zijn als de factuurdatum, dat is dan twee keer dezelfde datum. Toch moeten deze twee data ­duidelijk apart op de factuur vermeld worden.

Leverdatum belangrijk voor belastingaangifte

Wees op de factuur duidelijk over de datum of de periode waarin je het product of de dienst geleverd hebt. Dit is zeker belangrijk als deze leveringsdatum duidelijk anders is dan de factuurdatum. Je betaalt namelijk winstbelasting in de periode dat je goederen of diensten hebt geleverd en btw (omzetbelasting) in de periode (tijdsvak) dat je de factuur hebt verstuurd.

Het maakt niet uit op welke datum de factuur is betaald. Zelfs als er vooruit is gefactureerd en er dus nog niks is betaald of geleverd.

Voorbeeld: jouw klant plaatst in december een bestelling, je factureert deze direct in december en levert de bestelling in januari. De klant betaalt in maart. Jij betaalt dan btw in december en winstbelasting in januari.

Voorbeeld van leveringsdatum op factuur

Leveringsdatum op factuur

Voorbeeld van vermelding leveringsdatum op factuur

Leverdatum op factuur

Leverdatum

Voorbeeld 2

Datum van verleende diensten op factuur

Datum van verrichtte werkzaamheden

Meer factuurvoorwaarden

Elke nota, rekening of verkoopfactuur die je opstelt moet aan de wettelijke eisen van de Belastingdienst voldoen. Factuur maken? Zorg dat jouw facturen voldoen aan de factuurvoorwaarden

Tip! Eenvoudig factureren en zelf je basisboekhouding doen

Online factureren en boekhouden voor zzp'ers Als zzp'er moet je verplicht een administratie bijhouden. Dit hoeft niet door een boekhouder gedaan te worden. Bespaar flink geld en doe het eenvoudig zelf met een online boekhoudprogramma.

Maak eenvoudig facturen aan die aan alle eisen voldoen en verstuur ze direct naar de klant. Factuur wordt gelijk verwerkt in de boekhouding, zo hou je altijd inzicht in de btw-afdracht voor btw-aangifte..