Voorbeeld betalingsherinnering

Betalingsherinnering

Iedere zzp’er heeft wel eens met wanbetalers te maken. Je openstaande factuur wordt na jouw geleverde dienst of product(en) niet voldaan door de klant. Wat nu?


Het eerste wat je zelf kunt doen, indien de betalingstermijn van de factuur is verstreken en je factuur niet wordt betaald, is jouw klant (debiteur) te bellen en zo nodig een betalingsherinnering sturen. Je onbetaalde factuur zal dan in veel gevallen alsnog worden betaald.

De betalingsherinnering is een vriendelijke herinnering voor je klant dat de betalingstermijn van een of meerdere facturen inmiddels is verstreken en dat er een betalingsachterstand is ontstaan. Verder wordt de debiteur verzocht alsnog op korte termijn de factuur te betalen.

Voorbeeld betalingsherinnering

Voorbeeld 1ste betalingsherinnering

Voorbeeld van een eerste betalingsherinnering

Voorbeeld van eerste factuur herinnering

Betalingsherinnering

Download voorbeeld betalingsherinnering

Om je alvast een stap op weg te helpen met het aanpakken van jouw wanbetalers, kun je gebruik maken van onze voorbeeld factuur herinnering (in de vorm van je factuur). Download gratis voorbeeld:

Voorbeeld factuur herinnering

Voorbeeld factuur herinnering | .doc | 61 kB

Voorbeeldbrief factuur herinnering

Voorbeeldbrief van 1ste betalingsherinnering

Voorbeeldbrief van 1ste betalingsherinnering

Voorbeeldbrief van een betalingsherinnering

Betalingsherinnering

Download voorbeeldbrief factuur herinnering

Je kan ook gebruik maken van een herinnering in de vorm van een officiële brief. Download voorbeeldtekst:

Voorbeeld betalingsherinnering

Voorbeeldbrief betalingsherinnering | .doc | 28 kB

Inhoud voorbeeldbrief

– – – – –

Betreft: Betalingsherinnering
Factuurnummer: [XXXX]
Factuurbedrag: [EUR XXX,XX]
Factuurdatum: [DD-MM-YYYY]


Geachte [NAAM DEBITEUR]

Uit onze administratie is gebleken dat bovenvermelde factuur nog niet door u is voldaan. De betalingstermijn van onze facturen is 30 dagen. Deze termijn is reeds verstreken.

Wij verzoeken u derhalve om uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief het openstaande factuurbedrag op onze IBAN bankrekening [NL XX BANK XXXX XXXX XX] ten name van [REKENINGNAAM] te voldoen.

Indien uw betaling dit schrijven heeft gekruist, dan kunt u deze herinnering als niet geschreven beschouwen.

Met vriendelijke groet,

………..

[HANDTEKENING + NAAM]

– – – – – – – – – – – – – – – –

Bij het samenstellen van deze pagina is gebruik gemaakt van werken van e-Legal incasso advocaten die auteursrechtelijk zijn beschermd. e-Legal incasso advocaten heeft toestemming verleend voor openbaarmaking op deze pagina onder de voorwaarde van bronvermelding naar haar website alsook de pagina waarop het originele werk is vermeld.

Online factureren met Rompslomp

Gratis online factuur maken?

Als zzp'er ook gemakkelijk en snel een factuur opstellen? Rompslomp: Voor als je onbeperkt gratis facturen en offertes wilt kunnen maken!
€ 0 Direct onbeperkt gratis facturen maken

Online factureren en boekhouden met e-Boekhouden

Gratis online factureren & boekhouden?

Eenvoudig een factuur maken? Gelijk boekhouding bijhouden? Probeer dan een jaar lang GRATIS en zonder verplichtingen de voordelen van online boekhouden & factureren..
€ 0 Ja, ik wil direct gratis factureren & boekhouden!