Incassoprocedure starten

Als zzp’er nog één of meerdere openstaande facturen die ondanks herhaalde pogingen nog steeds niet betaald zijn? Een incassobureau kan deze openstaande vorderingen gratis voor jouw innen. De meeste incassobureaus incasseren namelijk op basis van 100% No-Cure No-Pay. Jouw debiteur betaalt dan de incassokosten, makkelijk toch?

Mijn beste tip om snel jouw factuur betaald te krijgen?

 

Elf vragen over incassobureau inschakelen

1. Wanneer ga je een incassoprocedure starten?

Je gaat een incassoprocedure starten door het inhuren van een incassobureau als je niet- of slecht betalende klanten hebt, of als je voor jouw uitstaande leningen geen aflossingen hebt ontvangen. Vanaf kleine bedragen ben je bij de meeste incassobureaus al welkom.

2. Heb je te maken met tijdslimieten als je een incassobureau wilt inschakelen?

Er zijn geen wettelijke regelingen die bepalen na of binnen welke termijn je een incassobureau mag inhuren om een incassoprocedure te starten. Je kunt op elk moment je gehele debiteurenadministratie bij een incassobureau onderbrengen, zodat het bureau in de gaten kan houden of je klanten tijdig betalen. Je kunt er ook aankloppen na het verstrijken van de eerste betalingstermijn.

3. Kunnen vorderingen verjaren?

Ja zeker. De gemiddelde verjaringstermijn voor een vordering is vijf jaar, waarna je de termijn nogmaals drie keer met vijf jaar kunt verlengen. Voor die tijd zul je een incasso-opdracht moeten geven. Voor een succesvol incassotraject geldt wel: hoe sneller, hoe beter.

4. Bij welke incassobureaus kun je aankloppen?

In de Nederlandse incassomarkt zijn tientallen partijen actief. Een deel van de incassobureaus zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NIVO), een vereniging die een verantwoorde werkwijze van incasso-ondernemingen en verdere professionalisering van de branche nastreeft. Het overgrote deel van de incassobureaus met dit keurmerk is bereid om met zzp’ers en MKB-bedrijven in zee te gaan.

5. Hebben dergelijke bureaus nog meer te bieden?

Ja, een aantal incassobureaus controleert ook de kredietwaardigheid van je klanten, schuldbewaking, debiteurenadministratie of doet aan incasso in het buitenland.

6. Hoe gaat een incassobureau te werk?

Veel incassobureaus zullen in eerste instantie het minnelijke traject afleggen. Dat is gericht op een betalingsregeling met behoud van de klantrelatie. Dit traject start nadat de debiteur schriftelijk gewaarschuwd is dat er een incassobureau is ingeschakeld. Betaalt de debiteur niet binnen de aangegeven tijd, dan wordt hij eerst doorgelicht, hij kan failliet zijn, waarna het incassobureau diverse ingebrekestellingen stuurt en verzoekt binnen een aantal dagen te betalen. Dit traject duurt een aantal weken.

7. Wat als de minnelijke aanpak niet werkt?

Het minnelijke traject leidt in veel gevallen tot betaling. Door de inschakeling van een incassobureau beseft de debiteur meestal dat de crediteur er serieus werk van maakt. Mocht het bovengenoemde traject niet helpen, dan kun je overgaan tot het juridische traject. Veel incassobureaus ondersteunen hun cliënten ook hierbij. De debiteur ontvangt dan allereerst een kennisgeving van rechtsvervolging, waarna een dagvaarding volgt. Voor dit laatste schakelt het incassobureau een deurwaarder in. Bij vorderingen tot 5000 euro komt het geschil voor de kantonrechter.

8. Wanneer heb je een advocaat nodig?

Bij vorderingen boven de 5000 euro komt het geschil voor de rechtbank en heb je een advocaat nodig. Vaak helpen incassobureaus je aan een raadsman. Vervolgens bepaalt de rechter de uitkomst: terugbetaling of niet, een betalingsregeling of in beslagname. Je kunt tegen de uitspraak in beroep gaan. Je kunt jouw wanbetaler ook failliet laten verklaren. Dit kan als de wanbetaler twee of meer schuldeisers heeft.

9. Hoe zit het met incasso over de grens?

Veel Nederlandse incassobureaus doen ook aan incasso in het buitenland. Vanwege verschillende rechtssystemen kunnen incassotrajecten per land afwijken. Leg in jouw algemene voorwaarden vast dat een eventueel proces in Nederland moet plaatsvinden.

10. Wat mag het kosten?

Het is de trend in incassoland om op – no cure no pay- basis te werken. Daarnaast komen de incassokosten die bovenop de vordering komen, voor rekening van de debiteur. In de wet staat dat incassokosten ‘redelijk’ moeten zijn en dat er alleen kosten in rekening mogen worden gebracht die echt gemaakt zijn. Als vuistregel wordt een maximum van 15 procent van het oorspronkelijke aankoopbedrag, aangehouden. Dit wordt vaak vermeerderd met de wettelijke rente. De incassobureaus aangesloten bij NVIO houden zich aan deze richtlijnen. Mocht de zaak voor de rechter komen, dan komen er nog griffierkosten bij.

11. Wat is het verschil tussen incassobureaus en deurwaarders?

Incassobureaus en deurwaarderskantoren verschillen wezenlijk van elkaar. Zo komt een deurwaarder pas in actie na het ontstaan van een juridisch conflict. Daarnaast kan een deurwaarder, na een gerechtelijke uitspraak of vonnis, beslagleggingen op loon, uitkering, inboedel of huis of andere maatregelen nemen om mensen tot betalen te dwingen. Een incassobureau heeft geen wettelijke status en kan geen dwangmiddelen gebruiken. Het kan alleen brieven, e-mails of telefoongesprekken gebruiken om de debiteur over te halen tot betaling.

Tip! Eenvoudig factureren en zelf je basisboekhouding doen

Online factureren en boekhouden voor zzp'ers Als zzp'er moet je verplicht een administratie bijhouden. Dit hoeft niet door een boekhouder gedaan te worden. Bespaar flink geld en doe het eenvoudig zelf met een online factuur- en boekhoudprogramma. Maakt boekhouden zelfs leuk!

Maak eenvoudig facturen aan die aan alle eisen voldoen en verstuur ze direct naar de klant. Factuur wordt gelijk verwerkt in de boekhouding, zo hou je altijd inzicht in de btw-afdracht voor btw-aangifte... vergelijk het beste pakket voor zzp'ers

Mijn keuze

1.  
Gemakkelijk online boekhouden voor ieder type zzp'er.

2.  
Uitgebreid boekhoudpakket voor ambitieuze ondernemers die willen groeien.

Vraagje: Hoe doe jij de facturatie?

  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...