Factuureisen

Factuurvereisten voor factuur

Factuurvereisten

Wat moet er allemaal op een factuur staan? Je eerste factuur maken? Rekening opmaken? Na het verrichten van je werkzaamheden (diensten) of het leveren van jouw producten moet je een factuur opstellen en versturen. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan de …
Voorbeeld van bedrijfsadres op factuur

Bedrijfsgegevens op factuur

Jouw bedrijfsgegevens zijn verplicht op factuur Factuur opstellen? Jouw bedrijfsgegevens met volledige bedrijfsnaam en adres moeten volgens de richtlijnen en factuureisen van de Belastingdienst ook verplicht op de factuur staan. Volledige bedrijfsnaam en adres Voor de tenaamstelling van jouw bedrijf moet je …
Voorbeeld verplichte adresgegevens afnemer op factuur

Relatiegegevens van klant

Relatiegegevens van klant verplicht op factuur Je klant een factuur sturen? De relatiegegevens van je klant met volledige (bedrijfs)naam en adres moeten volgens de richtlijnen en factuureisen van de Belastingdienst ook verplicht op de factuur staan. Hoe zien deze adresgegevens er correct …
KvK-nr op rekening verplicht

KvK-nummer op factuur

KvK-nummer op factuur is verplicht Het is voor iedere ondernemer verplicht om op je factuur je KvK-nummer te vermelden. Dit is het inschrijfnummer van je onderneming in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Volgens de Handelsregisterwet moet elke handelsnaam van een …
Btw-nummer op zakelijke documenten verplicht

Btw-nummer op factuur

Btw-nummer is verplicht op factuur Iedere ondernemer heeft een btw-nummer. Het is verplicht om ook dit nummer op jouw factuur te vermelden. Een btw-nummer krijg je automatisch van de Belastingdienst nadat je jouw onderneming hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het …
Voorbeeld van bankgegevens op factuur

Bankgegevens op factuur

Bankgegevens met IBAN en BIC op factuur Voor alle betalingen in Nederland is het verplicht om gebruik te maken van het International Bank Account Number (IBAN). Voor buitenlandse betalingen is naast IBAN ook een BIC code noodzakelijk. IBAN verwijst naar een bepaald …
Factuurdatum voor btw verplicht op de factuur

Factuurdatum en btw aangifte

Factuurdatum op factuur Op de factuur is het verplicht om de factuurdatum te vermelden. Dit is de datum waarop de factuur is gemaakt. Deze factuurdatum is eveneens van belang voor de Belastingdienst. Voor de aangifte van de omzetbelasting dien je namelijk uit …
Factuurnummering

Opbouw factuurnummer

Verplicht: factuurnummer op factuur Op elke factuur die je maakt en verstuurd moet een uniek, opvolgend factuurnummer staan. De opeenvolgende factuurnummering van je facturen is verplicht want de Belastingdienst wil bij een controle weten of er geen facturen ontbreken en buiten de …
Vermelding leveringsdatum

Leverdatum op factuur

Vermelding leverdatum verplicht op factuur Op alle facturen moet de leverdatum vermeld worden. De leveringsdatum is de datum waarop je daadwerkelijk je goederen heb geleverd of diensten heb verleend. Deze datum is bepalend voor in welke maand de omzet van de factuur moet …
Factuuromschrijving verplicht op nota, factuur en rekening

Factuuromschrijving

Wat moet er bij de factuuromschrijving vermeld worden? Een nota, rekening of factuur wordt aangeboden na het leveren van een product en/of dienst. Het moet op een factuur wel duidelijk zijn op welk product of dienst de factuur betrekking heeft. Een goed gedetailleerde factuuromschrijving is …