Factuureisen

Factuurvereisten voor factuur

Factuurvereisten

Wat moet er aan allemaal op een factuur staan? Je eerste factuur maken? Rekening opmaken? Na het verrichten van je werkzaamheden (diensten) of het leveren van jouw producten moet je een factuur opstellen en versturen. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan …
Voorbeeld van bedrijfsadres op factuur

Bedrijfsgegevens op factuur

Jouw bedrijfsgegevens zijn verplicht op factuur Factuur opstellen? Jouw bedrijfsgegevens met volledige bedrijfsnaam en adres moeten volgens de richtlijnen en factuureisen van de Belastingdienst ook verplicht op de factuur staan. Volledige bedrijfsnaam en adres Voor de tenaamstelling van jouw bedrijf moet je …
Voorbeeld verplichte adresgegevens afnemer op factuur

Relatiegegevens van klant

Relatiegegevens van klant verplicht op factuur Je klant een factuur sturen? De relatiegegevens van je klant met volledige (bedrijfs)naam en adres moeten volgens de richtlijnen en factuureisen van de Belastingdienst ook verplicht op de factuur staan. Hoe zien deze adresgegevens er correct …
KvK-nr op rekening verplicht

KVK-nummer op factuur

Nummer van Kamer van Koophandel op je factuur is verplicht Het is voor iedere ondernemer verplicht om op je factuur je KVK-nummer te vermelden. Dit is het inschrijfnummer van je onderneming in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Volgens de Handelsregisterwet …
Btw-nummer op zakelijke documenten verplicht

Btw-nummer

Het verschil tussen btw-id en ob-nummer als btw-nummer Iedere ondernemer heeft één of twee btw-nummers. Bij inschrijving van een eenmanszaak in het Handelsregister, ontvang je naast je KVK-nummer ook meteen je btw-nummer. Dit is het btw-identificatienummer, kortweg btw-id. Naast de nieuwe btw-id …
Voorbeeld van bankgegevens op factuur

Bankgegevens op factuur

Bankgegevens met IBAN en BIC op factuur Voor alle betalingen in Nederland is het verplicht om gebruik te maken van het International Bank Account Number (IBAN). Voor buitenlandse betalingen is naast IBAN ook een BIC code noodzakelijk. IBAN verwijst naar een bepaald …
Factuurdatum voor btw verplicht op de factuur

Factuurdatum en btw aangifte

Factuurdatum op factuur Op de factuur is het verplicht om de factuurdatum te vermelden. Dit is de datum waarop de factuur is gemaakt. Deze factuurdatum is eveneens van belang voor de Belastingdienst. Voor de aangifte van de omzetbelasting dien je namelijk uit …
Factuurnummering

Opbouw factuurnummer

Verplicht: factuurnummer op factuur Op elke factuur die je maakt en verstuurd moet een uniek, opvolgend factuurnummer staan. De opeenvolgende factuurnummering van je facturen is verplicht want de Belastingdienst wil bij een controle weten of er geen facturen ontbreken en buiten de …
Vermelding leveringsdatum

Leverdatum op factuur

Vermelding leverdatum verplicht op factuur Op alle facturen moet de leverdatum vermeld worden. De leveringsdatum is de datum waarop je daadwerkelijk je goederen heb geleverd of diensten heb verleend. Deze datum is bepalend voor in welke maand de omzet van de factuur moet …
Factuuromschrijving verplicht op nota, factuur en rekening

Factuuromschrijving

Wat moet er bij de factuuromschrijving vermeld worden? Een nota, rekening of factuur wordt aangeboden na het leveren van een product en/of dienst. Het moet op een factuur wel duidelijk zijn op welk product of dienst de factuur betrekking heeft. Een goed gedetailleerde factuuromschrijving is …
Factuuromschrijving op factuur

Omschrijving product en dienst

Omschrijving geleverde producten en/of diensten verplicht op factuur Op een factuur moet duidelijk omschreven zijn op welk product of geleverde dienst de factuur betrekking heeft. Want om recht te hebben op aftrek van de btw moet je kunnen bewijzen dat een aankoop of verkoop een beroepsmatig karakter …
Aantal op factuur

Aantal op factuur

Aantal geleverde producten en/of diensten verplicht op factuur Een factuur of rekening heeft altijd betrekking op de levering van een of meerdere producten, artikelen en/of diensten van de leverancier aan de klant. Het aantal geleverde vermelden op de factuur is ook verplicht volgens de …
Brutobedrag is verplicht op factuur

Bedragen excl. btw op factuur

Bedragen excl. btw op factuur vermelden is verplicht Volgens de factuurvoorwaarden van de Belastingdienst is het verplicht om bedragen exclusief btw op de factuur te vermelden. Dit is de prijs die je in rekening brengt voor je geleverde product, artikel of dienst …
Btw-tarief verplicht op factuur

Btw-tarief op factuur

Btw-tarief op factuur vermelden is verplicht Volgens de factuurvoorwaarden van de Belastingdienst is het verplicht om de toegepaste btw-tarieven op de factuur te vermelden. Dit is het btw-tarief die je in rekening brengt voor je geleverde product, artikel of verleende dienst. Btw Btw …
Btw-bedrag verplicht op factuur

Btw-bedrag op factuur

Btw-bedrag op factuur vermelden is verplicht Volgens de factuurvoorwaarden van de Belastingdienst is het verplicht om het btw-bedrag op de factuur te vermelden. Dit is het totaal aan btw die jij als leverancier de klant in rekening brengt. Btw (belasting toegevoegde waarde) is een …
Vervaldatum op een factuur

Vervaldatum op factuur

Vervaldatum op factuur is niet verplicht Op een factuur kan een vervaldatum staan. De vervaldatum is de einddatum van de betalingstermijn. In tegenstelling tot veel startende ondernemers denken is het niet verplicht dit op een factuur te vermelden maar verschaft de klant …