Alle belastingen voor zzp’ers

27 juni 2023
Johan Ooms, factuur expert

Welke belastingen betaal je als zzp ondernemer in 2024?

Zodra je als zzp’er een eigen eenmanszaak bent gestart en je gaat voor je werkzaamheden factureren, dan komt er geld binnen. Dit geld is je omzet waarvan je over de winst, na aftrek van alle gemaakte kosten, uiteindelijk belastingen over moet gaan afdragen. Hoe meer facturen je verstuurt, hoe meer belasting je moet betalen. Daar staat tegenover dat zzp’ers ook recht hebben op fiscale aftrekposten. Dit houd in dat je dan onder aan de streep minder belastingen hoeft af te dragen.

In dit artikel leg ik je uit met welke soorten belastingen je als ondernemer te maken krijgt. Ook hoeveel je aan belastingen moet afdragen (met rekenvoorbeelden) en wanneer. Verder zal ik je uitleggen welk belastingvoordeel er te behalen valt voor zzp’ers, zodat je minder belasting gaat betalen.

Mijn beste factuurtip voor starters en alle zzp'ers?

 

Welke belastingen je moet betalen hangt af van de rechtsvorm van jouw bedrijf. In dit artikel heb ik het over de belastingen die gelden voor een zzp’er met een eenmanszaak of VOF (vennootschap onder firma) als rechtsvorm. Als eenmanszaak of VOF heb je dan met twee soorten belastingen te maken: als eerste de omzetbelasting (btw) en als tweede de inkomstenbelasting.

Heb je een B.V. als rechtsvorm, dan betaal je bijvoorbeeld loonheffing over je eigen salaris en vennootschapsbelasting over de winst uit onderneming.

1. Btw als omzetbelasting

De btw is als omzetbelasting een belasting over de omzet die veel ondernemers wel zullen kennen en begrijpen. Dit is een belasting die uiteindelijk door de particuliere klant betaald moet worden. Indien jij als als ondernemer btw-plichtig bent, moet deze btw wel heffen en uiteindelijk weer afdragen met je btw-aangifte. De btw-aangifte doe je één keer per kwartaal. Een kwartaal is een periode van 3 maanden, dus om de 3 maanden moet je de btw-aangifte indienen en dat 4 keer per jaar (4 x 3 kwartalen = 12 maanden).

Een voorbeeld: Je hebt in een kwartaal, dus in 3 maanden, 20 facturen gemaakt met een totaal van € 5000 aan btw. Deze btw heb je ontvangen. In dit kwartaal heb je ook € 1000 aan btw moeten betalen voor inkopen. Bij je btw-aangifte moet je dus btw afdragen omdat je meer btw hebt ontvangen dan betaald. Dit is dan € 5000 – € 1000 = € 4000 aan btw afdragen bij je btw-aangifte. Zorg er wel voor dat je hier dan geld voor reserveer.

Goed om te weten: De btw is met de verschillende btw-verplichtingen wel een belangrijke belasting voor ondernemers. Let ook op dat de btw, btw-tarieven en btw-bedragen verplicht en correct op je facturen moet staan.

2. Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting, afgekort IB, is een belasting die geldt voor jou, als zzp’er, als privépersoon. Dit is de meest bekende vorm van belasting voor ondernemers. Inkomstenbelasting is van toepassing op je winst uit zakelijke activiteiten en moet jaarlijks worden opgegeven en betaald aan de Belastingdienst. De winst is simpelweg je netto omzet verminderd met je netto zakelijke kosten. Daarom is het belangrijk om je jaarwinst vast te stellen om te weten hoeveel je moet betalen.

Als zzp’er betaal je bij je aangifte inkomstenbelasting ook een bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage (een sociale premie) voor je ziektekostenverzekering aan de overheid. Dit is voor iedereen verplicht met een inkomen en staat los van je maandelijkse zorgpremie aan de zorgverzekeraar. Hiervoor geldt ook hoe hoger je inkomen, hoe hoger je bijdrage voor de Zvw. Dit zijn dus ook kosten om rekening mee te houden. Hoeveel deze Zvw-bijdrage is, laat ik je verderop in dit artikel met een voorbeeld zien.

Als zzp’er betaal je dus 5x per jaar belasting voor je eenmanszaak. Dat is 4 keer omzetbelasting met je btw-aangifte en 1 keer inkomstenbelasting, je IB-aangifte.

Hoeveel inkomstenbelasting betaal je als zzp’er?

Hoeveel inkomstenbelasting je als zzp’er moet betalen is dus afhankelijk van je jaarwinst. Dit is te berekenen met een rekentool. Laten we een voorbeeld nemen. Stel je hebt een klusbedrijf en je factureert een uurtarief van € 40 excl. btw. Je hebt in een boekjaar totaal 1.400 uur kunnen factureren voor klussen bij klanten. Ook maak je kosten voor je klusbedrijf. Deze bedrijfskosten voor gereedschappen, machines en abonnementen houden we in dit jaar op € 10.000. Voor premies en pensioen reserveren we € 4.000.

Na aftrek van alle aftrekposten zal je dan over € 30.786 een bedrag van € 3.276 aan inkomstenbelasting moeten gaan betalen. Daarnaast moet je een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van € 1.850 betalen. Totaal dus € 5.126 aan belastingen over je winst in een jaar. Omgerekend betaal je als zzp’er over de winst van je klusbedrijf 12 % belasting.

Een berekening van hoeveel je zzp inkomen, bedrijfskosten, belastingen en aftrekposten zijn heb ik hieronder in een tabel gezet.

Netto besteedbaar inkomen – 2024
Omzet uit uren (1.400 uur x € 40)€ 56.000   
Bedrijfskosten10.000  
Winst uit de onderneming€ 46.000 € 46.000 
Zelfstandigenaftrek (incl. startersaftrek)5.873  
MKB-winstvrijstelling5.341  
Premies AOV/pensioen/lijfrente4.000  
Inkomen box 1€ 30.786   
     
Belasting & Premie Volksverz.11.381   
Algemene heffingskorting2.966  
Arbeidskorting (arbeidsink. € 46.000)5.139  
Verschuldigde inkomstenbelasting€ 3.276 3.276
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw  1.850
Premies AOV/pensioen/lijfrente  4.000
Besteedbaar jaarinkomen  € 36.874 

Wat blijft er netto over aan inkomen?

In dit rekenvoorbeeld heb je met je klusbedrijf een netto jaarinkomen van bijna € 37.000. Dit is omgerekend een netto salaris van € 3073 per maand. Zou je meer uren maken of een hoger uurtarief rekenen, dan zou je dus meer salaris hebben. Daar staat tegenover dat je ook wat meer aan belastingen zal moeten afdragen.

Welke aftrekposten zijn er voor zzp’ers?

Om te beginnen kan je zakelijke kosten die je maakt aftrekken van jouw opbrengsten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten van zakelijke autoritten, bedrijfsbus of auto van de zaak, gereedschappen, bedrijfskleding, kantoorbenodigdheden en boekhoudpakket.

aftrekposten zijn bedragen die van de winst afgetrokken kunnen worden, waardoor je er geen belasting over hoeft te betalen

Als zzp’er kan je ook recht hebben op fiscale aftrekposten. Dankzij deze aftrekposten wordt je belastbaar inkomen in box 1 een stuk lager wat inhoud dat je minder inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Dit moet je weten: De 4 belangrijkste fiscale aftrekposten voor zzp’ers met een eenmanszaak zijn:

  1. Zelfstandigenaftrek
  2. MKB-winstvrijstelling
  3. Startersaftrek
  4. Investeringsaftrek

Er zitten wel voorwaarden aan verbonden om in aanmerking te kunnen komen voor deze 4 aftrekposten. Zo moet je voldoen aan het urencriterium die hiervoor in het leven geroepen is. Dit houd in dat je als eerste minimaal 1.225 uren in een kalenderjaar moet besteden aan je onderneming. Als tweede moet je meer tijd besteden aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden zoals bijvoorbeeld werken in loondienst. Deze werkuren moet je wel kunnen bewijzen en aannemelijk maken. Dit doe je door het bijhouden van een urenregistratie.

Voldoe jij met je eenmanszaak aan het urencriterium? Maak als zzp’er dan wel gebruik van deze belastingvoordelen, anders laat je een hoop geld liggen! Het is begrijpelijk dat belastingen een vrij lastige materie is over het hoe en wat, maar het kan je duizenden euro’s opleveren. Het zal dus zeker lonen om dit door een boekhouder te laten doen.

Wanneer en hoe ga je de IB-aangifte doen?

De aangifte inkomstenbelasting moet jaarlijks voor 1 mei zijn ingediend bij de Belastingdienst. Mocht het voor deze datum om wat voor reden dan ook niet lukken om je IB-aangifte te doen, dan is het mogelijk om uitstel aan te vragen. Dit moet wel voor 1 mei aangevraagd zijn, je hebt dan uitstel tot 1 september om je aangifte alsnog in te dienen. Helaas is uitstel geen afstel.. Nadat de aangifte is ingediend ga je een aanslag ontvangen om te betalen.

Veel zzp’ers maken gebruik van een boekhoudprogramma als basis voor hun IB-aangifte. Dit doen ze omdat de inkomstenbelasting een lastige, jaarlijkse terugkerende belasting is en er veel bedragen nodig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan al je verkopen en inkopen en onkosten van een heel boekjaar.

Aan te raden is om voor de belastingen een specialist met boekhoudkundige- en belastingkennis – een boekhouder dus – in de arm te nemen die deze aangifte voor jou gaat verzorgen. Zo weet je bovendien zeker dat je administratie 100% op orde is en er geen belastingvoordeel blijft liggen door niet, of niet goed, de beschikbare aftrekposten te benutten. Als je direct wil weten wat zoiets kost, dan kan je gratis de kosten van een boekhouder opvragen.

Minder stress: De wetenschap dat de boekhouder voor de belastingen zorgt en je boekhouding aan de regels voldoet, kan je gemoedsrust geven en de stress verminderen die gepaard gaat met het runnen van een bedrijf. Zo kan jij je volledig richten op de werkzaamheden van jouw bedrijf!

Hoeveel geld zet ik opzij voor de belastingen?

Nadat er belastingaangifte is gedaan komt er al snel een tijd dat je moet betalen. Dit voor zowel de btw-aangifte als voor de aangifte inkomstenbelasting met de gekoppelde bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze bedragen kunnen flink oplopen. Slim is om hiervoor geld te reserveren op bijvoorbeeld je zakelijke spaarrekening. Hoeveel geld je opzij moet zetten voor belastingen hangt af van je individuele belastingsituatie.

Voor de btw is het in een boekhoudprogramma zo te zien hoeveel geld je hiervoor moet reserveren. Voor de IB-aangifte is dit wat lastiger om te bepalen. De vuistregel is om standaard 33% (1/3) van je winst apart te zetten om je inkomstenbelasting te kunnen betalen. Doe dit iedere maand.

Wil je echt veilig zitten, zet dan 40% opzij, bij de eindafrekening zou je dan geld kunnen overhouden zodat het lijkt of je niet zoveel belasting hebt hoeven te betalen..

Hoeveel mag je als zzp’er belastingvrij verdienen?

Is dat mogelijk dan? Jazeker! Vaak krijg ik de vraag voorgelegd: hoeveel mag je als zzp’er verdienen zonder belastingen te betalen? Je hoeft tot een winst van rond de € 38.000 geen inkomstenbelasting te betalen. Oké, theoretisch moet je wel inkomstenbelasting betalen maar een aantal aftrekposten en heffingskortingen mag je van de winst aftrekken waardoor je uiteindelijk op nul uitkomt. Voorwaarde is wel dat er geen andere inkomsten zijn en je voldoet aan het urencriterium. Het is dus mogelijk!

Johan Ooms, factuur expert

Johan Ooms

“ik ben zelf alweer een aantal jaren enthousiast zzp’er en heb factuur.tips opgericht om mijn boekhoudkennis met voorbeelden, downloads en tips over het hele facturatieproces van zzp’ers met een eenmanszaak te delen”

Mijn beste tip? Snel jouw factuur maken & betaald krijgen

Online factuurprogramma [voorbeeld]

Met e-Boekhouden.nl kan je onbeperkt factureren!

Starter? Maak dan 15 maanden gratis en vrijblijvend gebruik van het pakket:

  • Factureren en urenregistratie
  • 500k ondernemers gingen je voor
  • Factureren in eigen huisstijl
  • Betaallink meesturen
  • Automatische btw-aangifte

Belastingen… Naast factureren heb je hier als zzp’er ook mee te maken. Ingewikkeld? Vraag gratis op wat een boekhouder kost om jou hierbij te helpen.

Gerelateerde tips

Download zzp documenten

Download zzp documenten

7 gratis downloads met al je zakelijke zzp documenten in één lay-out Zodra je bent ingeschreven bij de KVK (Kamer Van Koophandel) kan je als echte ondernemer aan de slag. Mooi werk! Of dit nu is als zelfstandige timmerman met een bouwbedrijf of adviseur in de...

Lees meer
Excel boekhouding

Excel boekhouding

Gratis factureren en boekhouden in Excel met template Alle ondernemers zijn verplicht om een correcte boekhouding bij te houden voor onder andere de belastingaangiften zoals de btw (omzetbelasting) en de inkomstenbelasting. Ben jij als zzp'er of freelancer net een...

Lees meer
Downloads factuur voorbeeld
Gratis factuur downloads