Incasso

8 maart 2023
Johan Ooms, factuur expert

Veel mensen maken gebruik van een eenmalige of automatische incasso. Minder veel mensen moeten helaas ook gebruik maken van incasso door een incassobureau voor niet betalende klanten. Veel gestelde vragen, betekenissen en mogelijkheden zijn dan:

1. Wat is incasso?

2. Eenmalige incasso of automatische incasso

3. SEPA-incasso

4. Incasseren van openstaande factuur

5. Synoniemen

6. Meervoud

7. Elf vragen over hoe een incassoprocedure werkt

Wat is incasso?

Geld innen met incasso

Een incasso is een manier om als ondernemer een betaling te innen of te vorderen van een klant. Er zijn verschillende soorten en vormen van incasso mogelijk en iedere vorm heeft zijn eigen betekenis en lading. De betekenis van incasso kan dan ook zijn: ‘het innen van geld’ of ‘het innen van openstaande vorderingen’. De soorten incasso zijn:

  • eenmalige incasso of automatische incasso;
  • SEPA-incasso;
  • incasso van openstaande factuur waarvan de betaaltermijn is verstreken.

Betekenis incasso in het kort: Innen van geld.

Wat is eenmalige incasso of automatische incasso?

Met een incasso kan een bedrijf automatisch een bedrag van jou rekening afschrijven. Je geeft als rekeninghouder met een machtiging toestemming voor een incasso. Deze machtiging kan eenmalig of doorlopend zijn. Je betaalt zo automatisch je rekening en weet je zeker dat je altijd op tijd bent met betalen. Belangrijk is dan wel dat er voldoende saldo op je bankrekening staat.

Neem bijvoorbeeld je abonnement op je mobiele telefoon, het telecom bedrijf incasseert dan automatisch iedere maand een bedrag van jou bankrekening. Dat is dan een automatische of regelmatige incasso. Dit wordt ook wel een doorlopende machtiging genoemd.

Wat is SEPA-incasso?

Bijna alle banken zijn overgestapt op incasso via SEPA (Single Euro Payments Area). Dit is een onderdeel om binnen de Europese Unie op dezelfde manier te kunnen betalen of te innen. Het is dus met SEPA ook mogelijk om te incasseren van buitenlandse bankrekeningen.

Incasseren van openstaande factuur

Betekenis incasso = innen van openstaande vorderingen

Heb jij last van een niet betalende klant? Klanten die niet willen of kunnen betalen, zijn een bron van ergernis voor elke ondernemer. Hoe lang wacht je nog, totdat de klant jouw rekening betaalt? Als een klant, na meerdere factuurherinneringen en aanmaningen, niet bereid is om de rekening te betalen, dan kan het zinvol zijn om een incassobureau in te schakelen om de openstaande vordering te innen.

Synoniemen

Synoniemen voor incasso zijn: incasseren – innen – vorderen – schuldvordering – schuldinvordering

Meervoud

Meervoud van incasso is incasso’s. Dus inclusief apostrof (‘). Let hier dus op bij het schrijven van dit woord in meervoudsvorm.

Mijn beste tip om snel jouw factuur betaald te krijgen?

 

Elf vragen over hoe een incassoprocedure werkt

1. Wanneer ga je een incassoprocedure starten?
Je gaat een incassoprocedure starten door het inhuren van een incassobureau als je niet- of slecht betalende klanten hebt, of als je voor jouw uitstaande leningen geen aflossingen hebt ontvangen. Vanaf kleine bedragen ben je bij de meeste incassobureaus al welkom.

2. Heb je te maken met tijdslimieten als je een incassobureau wilt inschakelen?
Er zijn geen wettelijke regelingen die bepalen na of binnen welke termijn je een incassobureau mag inhuren om een incassoprocedure te starten. Je kunt op elk moment je gehele debiteurenadministratie bij een incassobureau onderbrengen, zodat het bureau in de gaten kan houden of je klanten tijdig betalen. Je kunt er ook aankloppen na het verstrijken van de eerste betalingstermijn.

3. Kunnen vorderingen verjaren?
Ja zeker. De gemiddelde verjaringstermijn voor een vordering is vijf jaar, waarna je de termijn nogmaals drie keer met vijf jaar kunt verlengen. Voor die tijd zul je een incasso-opdracht moeten geven. Voor een succesvol incassotraject geldt wel: hoe sneller, hoe beter.

4. Bij welke incassobureaus kun je aankloppen?
In de Nederlandse incassomarkt zijn tientallen partijen actief. Een deel van de incassobureaus zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NIVO), een vereniging die een verantwoorde werkwijze van incasso-ondernemingen en verdere professionalisering van de branche nastreeft. Het overgrote deel van de incassobureaus met dit keurmerk is bereid om met zzp’ers en MKB-bedrijven in zee te gaan.

5. Hebben dergelijke bureaus nog meer te bieden?
Ja, een aantal incassobureaus controleert ook de kredietwaardigheid van je klanten, schuldbewaking, debiteurenadministratie of doet aan incasso in het buitenland.

6. Hoe gaat een incassobureau te werk?
Veel incassobureaus zullen in eerste instantie het minnelijke traject afleggen. Dat is gericht op een betalingsregeling met behoud van de klantrelatie. Dit traject start nadat de debiteur schriftelijk gewaarschuwd is dat er een incassobureau is ingeschakeld. Betaalt de debiteur niet binnen de aangegeven tijd, dan wordt hij eerst doorgelicht, hij kan failliet zijn, waarna het incassobureau diverse ingebrekestellingen stuurt en verzoekt binnen een aantal dagen te betalen. Dit traject duurt een aantal weken.

7. Wat als de minnelijke aanpak niet werkt?
Het minnelijke traject leidt in veel gevallen tot betaling. Door de inschakeling van een incassobureau beseft de debiteur meestal dat de crediteur er serieus werk van maakt. Mocht het bovengenoemde traject niet helpen, dan kun je overgaan tot het juridische traject. Veel incassobureaus ondersteunen hun cliënten ook hierbij. De debiteur ontvangt dan allereerst een kennisgeving van rechtsvervolging, waarna een dagvaarding volgt. Voor dit laatste schakelt het incassobureau een deurwaarder in. Bij vorderingen tot 5000 euro komt het geschil voor de kantonrechter.

8. Wanneer heb je een advocaat nodig?
Bij vorderingen boven de 5000 euro komt het geschil voor de rechtbank en heb je een advocaat nodig. Vaak helpen incassobureaus je aan een raadsman. Vervolgens bepaalt de rechter de uitkomst: terugbetaling of niet, een betalingsregeling of in beslagname. Je kunt tegen de uitspraak in beroep gaan. Je kunt jouw wanbetaler ook failliet laten verklaren. Dit kan als de wanbetaler twee of meer schuldeisers heeft.

9. Hoe zit het met incasso over de grens?
Veel Nederlandse incassobureaus doen ook aan incasso in het buitenland. Vanwege verschillende rechtssystemen kunnen incassotrajecten per land afwijken. Leg in jouw algemene voorwaarden vast dat een eventueel proces in Nederland moet plaatsvinden.

10. Wat mag het kosten?
Het is de trend in incassoland om op – no cure no pay- basis te werken. Daarnaast komen de incassokosten die bovenop de vordering komen, voor rekening van de debiteur. In de wet staat dat incassokosten ‘redelijk’ moeten zijn en dat er alleen kosten in rekening mogen worden gebracht die echt gemaakt zijn. Als vuistregel wordt een maximum van 15 procent van het oorspronkelijke aankoopbedrag, aangehouden. Dit wordt vaak vermeerderd met de wettelijke rente. De incassobureaus aangesloten bij NVIO houden zich aan deze richtlijnen. Mocht de zaak voor de rechter komen, dan komen er nog griffierkosten bij. Het komt er dus op neer dat jouw debiteur de incassokosten betaalt, mooi toch?

11. Wat is het verschil tussen incassobureaus en deurwaarders?
Incassobureaus en deurwaarderskantoren verschillen wezenlijk van elkaar. Zo komt een deurwaarder pas in actie na het ontstaan van een juridisch conflict. Daarnaast kan een deurwaarder, na een gerechtelijke uitspraak of vonnis, beslagleggingen op loon, uitkering, inboedel of huis of andere maatregelen nemen om mensen tot betalen te dwingen. Een incassobureau heeft geen wettelijke status en kan geen dwangmiddelen gebruiken. Het kan alleen brieven, e-mails of telefoongesprekken gebruiken om de debiteur over te halen tot betaling.

Wel of niet een incassoprocedure starten?

Dit artikel is slechts een leidraad, het is altijd de moeite waard om professioneel juridisch advies in te winnen. Zo weet je wat in jouw situatie het beste is om met de debiteur die in gebreke blijft om te gaan. Advies is gratis!

Incasso voor zzp bij wanbetaler

e-Legal incasso advocaten is gespecialiseerd in incasso voor zzp’ers en het MKB. Ze hanteren korte lijnen en werken snel en effectief door een incassoprocedure. Als je jouw incasso indient op een werkdag voor 16:00 uur, dan sommeren ze jouw debiteur nog dezelfde dag tot betaling. Waar mogelijk behandelen ze incassozaken op basis van no cure no pay.

Wil je meer informatie of wil je vrijblijvend sparren over jouw zaak? Bezoek dan de website of bel direct voor gratis incasso advies: 010 – 820 028 4

Doe er alles aan om je geld te vorderen!

Johan Ooms, factuur expert

Johan Ooms

“ik ben zelf alweer een aantal jaren enthousiast zzp’er en heb factuur.tips opgericht om mijn boekhoudkennis met voorbeelden, downloads en tips over het hele facturatieproces van zzp’ers met een eenmanszaak te delen”

Mijn beste tip? Snel jouw factuur maken & betaald krijgen

Online factuurprogramma [voorbeeld]

Met e-Boekhouden.nl kan je onbeperkt factureren!

Starter? Maak dan 15 maanden gratis en vrijblijvend gebruik van het pakket:

  • Factureren en urenregistratie
  • 500k ondernemers gingen je voor
  • Factureren in eigen huisstijl
  • Betaallink meesturen
  • Automatische btw-aangifte

Belastingen… Naast factureren heb je hier als zzp’er ook mee te maken. Ingewikkeld? Vraag gratis op wat een boekhouder kost om jou hierbij te helpen.

Gerelateerde tips

Verjaringstermijn factuur

Verjaringstermijn factuur

Wat is de verjaringstermijn van een factuur? Kan een factuur ook verjaren door hem niet te betalen? Jazeker! Zodra er een factuur is aangemaakt en uitgegeven, is deze niet altijd geldig en kan verjaren door een zogenaamde verjaringstermijn. Een verjaringstermijn is...

Lees meer
Wat is cashflow?

Wat is cashflow?

Heb jij al een duidelijk overzicht van de inkomende en uitgaande geldstromen van je bedrijf? Een goed overzicht van je cashflow biedt diverse voordelen. Om je bedrijf goed te kunnen runnen heb je dan ook voldoende eigen geld nodig. Vooral starters. Dit woord hoor je...

Lees meer
Downloads factuur voorbeeld
Gratis factuur downloads