Korting en de btw op factuur

Korting geven

Je klant een korting geven? Het geven van kortingen kan je op verschillende manieren doen. Zo kan je een korting over een enkele factuurregel geven, bijvoorbeeld over een bepaald artikel, je geeft korting over de gehele rekening of een betalingskorting bij vlotte betaling.

Tip! Een programma om op de beste manier jouw facturen te maken?  
Wanneer je de klant een (actie)korting wilt geven, dien je dit op de factuur te vermelden. Je hoeft als leverancier over kortingen geen btw af te dragen en als afnemer geen btw te betalen. In de praktijk blijkt dat ondernemers moeite hebben om dit goed op de rekening te zetten en in hun btw-administratie te verwerken.

Factuurkorting voor of na de btw geven?

Een korting verlaagt de vergoeding van een verleende dienst of geleverde product/artikel waarover btw moet worden berekend. Deze factuurkorting kan worden gegeven over de vergoeding die exclusief btw is. Over het bedrag (subtotaal) dat na de factuurkorting overblijft, wordt vervolgens de btw berekend;

Voorbeeld factuurkorting voor de btw: Artikel kost € 48,- exclusief btw, actiekorting is 5%

Artikel                     € 48,00
Korting 5%             €    2,40  –
– – – – – – – – – – – – –
Subtotaal               €  45,60
Btw (21%)              €    9,58  +
– – – – – – – – – – – – –
Totaal te betalen   € 55,18
– – – – – – – – – – – – –

De factuurkorting kan ook worden verleend over de vergoeding die inclusief btw is. Het bedrag dat na de korting overblijft, is dan ook inclusief btw. Geef op de factuur wel duidelijk aan wat het btw-bedrag is;

Voorbeeld factuurkorting na de btw: Artikel kost € 48,- inclusief btw, actiekorting is 5%

Artikel                     € 48,00
Korting 5%             €    2,40  –
– – – – – – – – – – – – –
Totaal  incl. btw    € 45,60
Btw (21%) = € 9,58
– – – – – – – – – – – – –
Totaal te betalen   € 45,60
– – – – – – – – – – – – –

Voorbeeld van korting per artikel (per factuurregel) op factuur

Korting geven per artikel of product

Voorbeeld van korting op factuur per factuurregel

Korting per product

Per artikel

Voorbeeld van korting over gehele factuur

Korting over complete factuur

Voorbeeld van factuurkorting over gehele rekening

Korting op gehele factuur

Gehele factuurkorting

Betalingskorting bij snelle betaling factuur

Om te stimuleren dat facturen vlot worden betaald kun je als ondernemer de klant ook een betalingskorting aanbieden. Belastingtechnisch noemen we dit een korting voor contante betaling. Betaalt de klant echter niet op tijd en krijgt hij de korting dus niet? Dan moet je over het bedrag van de achteraf niet verleende korting alsnog btw afdragen. Voor dat bedrag moet je dan een aanvullende factuur uitreiken. Een betalingskorting kan als volgt worden gefactureerd:

Voorbeeld betalingskorting

Geleverde product                                                 €  500,00
Betalingskorting bij betaling binnen 10 dagen €    50,00  –
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Subtotaal                                                                 € 450,00
Btw-bedrag (21%)                                                   €   94,50  +
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Totaal te betalen                                                    € 544,50
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kredietbeperkingstoeslag

Ook wordt er wel gewerkt met een kredietbeperkingstoeslag. Dit is een toeslag die in rekening gebracht gaat worden als de afnemer niet vlot binnen een afgesproken tijd van bijvoorbeeld tien dagen betaalt.

Achteraf een korting geven?

Je kan natuurlijk ook achteraf een factuurkorting verlenen. Deze mag dan niet alsnog op de rekening in mindering worden gebracht die al is uitgereikt maar hiervoor dien je een creditfactuur uit te reiken.

Tip! Eenvoudig factureren en zelf je basisboekhouding doen

Online factureren en boekhouden voor zzp'ers Als zzp'er moet je verplicht een administratie bijhouden. Dit hoeft niet door een boekhouder gedaan te worden. Bespaar flink geld en doe het eenvoudig zelf met een online boekhoudprogramma. Maakt boekhouden zelfs leuk!

Maak eenvoudig facturen aan die aan alle eisen voldoen en verstuur ze direct naar de klant. Factuur wordt gelijk verwerkt in de boekhouding, zo hou je altijd inzicht in de btw-afdracht voor btw-aangifte..