Tag: Aanmaning

Laatste aanmaning sturen

Aanmaning sturen

Laatste aanmaning sturen Indien betaling uitblijft nadat de betalingsherinnering is verzonden en de betalingstermijn is overschreden, stuur je nog een laatste aanmaningsbrief voordat je de vordering uitgeeft aan een incassobureau. Een sommatie, ook wel ingebrekestelling …
Voorbeeld laatste Aanmaning

Voorbeeld aanmaningsbrief

Aanmaning sturen Een laatste aanmaning verstuur je indien betaling uitblijft ondanks de eerder verzonden betalingsherinnering(en) en/of het eventuele telefoongesprek met de debiteur. Als ondernemer een formele sommatie, ook wel laatste aanmaning of ingebrekestelling genoemd naar …