Ontdek: gratis & onbeperkt facturen maken? Dat kan!

Voorbeeldbrief 2de betalingsherinnering

Tweede betalingsherinnering

Je openstaande factuur wordt na verstrijken betalingstermijn van de eerste betalingsherinnering nog steeds niet betaalt door de klant. Wat dan nu?

Tip!  Eenvoudig jouw facturen maken die aan alle eisen voldoen? Ontdek


Voordat je formele stappen gaat ondernemen, kan je eerst nog een eventuele tweede betalingsherinnering sturen. Deze is iets dwingender en formeler van inhoud dan de eerste factuur herinnering.

Voorbeeld tweede factuur herinnering

Voorbeeld tweede betalingsherinnering

Voorbeeld van een 2de factuur herinnering

Voorbeeld betalingsherinnering

Factuur herinnering

Download tweede factuur herinnering

Om je alvast een stap op weg te helpen met het aanpakken van jouw wanbetalers, kun je gebruik maken van onze voorbeeld factuur herinnering. Deze is in de vorm en lay-out van je factuur. Download gratis:

Voorbeeld tweede betalingsherinnering

Voorbeeld 2de factuur herinnering | .docx | 63 kB

Voorbeeldbrief 2de betalingsherinnering

Voorbeeldbrief van laatste betalingsherinnering

Voorbeeldbrief van 2de betalingsherinnering

Voorbeeld van 2de factuur herinnering

Betalingsherinnering

Download voorbeeldbrief 2de betalingsherinnering

Je kan ook gebruik maken van een herinnering in de vorm van een officiële brief. Download voorbeeldtekst:

Voorbeeldtekst tweede betalingsherinnering

Voorbeeldbrief 2de betalingsherinnering | .docx | 14 kB

Inhoud voorbeeldbrief

– – – – –

Betreft: Betalingsherinnering
Factuurnummer: [XXXX]
Factuurbedrag: [EUR XXX,XX]
Factuurdatum: [DD-MM-YYYY]


Geachte [NAAM DEBITEUR],

Uit onze administratie is gebleken dat bovenvermelde factuur na onze eerste herinnering nog steeds niet door u is voldaan. De betalingstermijn is hiermee onaanvaardbaar overschreden.

Het spijt ons te moeten vaststellen dat wij van u geen betaling of reactie hebben mogen ontvangen.

Wij verzoeken u dan ook met klem om uiterlijk binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief het openstaande factuurbedrag op onze IBAN bankrekening [NL XX BANK XXXX XXXX XX] ten name van [REKENINGNAAM] te voldoen.

Als uw betaling wederom uitblijft binnen de bovengenoemde termijn, zijn wij genoodzaakt de vordering definitief uit handen te geven aan een Nederlandse Incassodienst.

U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende incassokosten en boeterenten.

Hoogachtend,

………..

[HANDTEKENING + NAAM]

– – – – – – – – – – – – – – – –

Startende zzp? Zet gratis & eenvoudig je boekhouding op

Online factureren en boekhouden voor zzp'ers Als zzp'er moet je een administratie bijhouden. Dit hoeft echt niet gelijk door een boekhouder gedaan te worden. Bespaar flink geld en doe het eenvoudig zelf, facturen maken en versturen, je btw-aangifte.. Boekhoudkennis is niet nodig. Ontdek