Ontdek: gratis & onbeperkt facturen maken? Dat kan! Probeer direct gratis uit

Voorbeeld aanmaningsbrief

Aanmaning sturen

Een laatste aanmaning verstuur je indien betaling uitblijft ondanks de eerder verzonden betalingsherinnering(en) en/of het eventuele telefoongesprek met de debiteur. Als ondernemer een formele sommatie, ook wel laatste aanmaning of ingebrekestelling genoemd naar niet betalende klant sturen?


De aanmaningsbrief is dwingend(er) van toon en dient ertoe uw debiteur een allerlaatste betalingsmogelijkheid te bieden alvorens de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.

Doorgaans wordt op de sommatie alsnog betaald. In dat geval wordt door het verzenden van de brief voorkomen dat je moet procederen.

Verstuur de sommatie zowel per e-mail als aangetekend per post met ontvangstbevestiging.

Voorbeeld aanmaningsbrief (sommatie)

Met deze voorbeeldbrief kan je iemand waarvan je geld tegoed heeft (jouw debiteur) door jouw factuur niet te betalen, sommeren de door hem verschuldigde bedragen aan jou te betalen. Een dergelijke sommatie is in de meeste gevallen juridisch vereist om de debiteur in verzuim te laten zijn. Dat is een voorwaarde om een gerechtelijke incasso procedure tegen die debiteur te kunnen aanvangen.

Voorbeeldbrief Aanmaning

Voorbeeld van aanmaningsbrief

voorbeeld aanmaningsbrief incassobureau

Aanmaning

Download voorbeeldbrief

Een sommatiebrief moet als zodanig herkenbaar zijn en bepaalde juridisch correcte formuleringen bevatten. In onze modelbrief van een sommatie zie je hoe aan deze formuleringen invulling wordt gegeven.

Word 2010 +

Voorbeeld betalingsherinnering

Sommatie voorbeeldbrief | .docx | 14 kB


Bij het samenstellen van deze pagina is gebruik gemaakt van werken van e-Legal incasso advocaten die auteursrechtelijk zijn beschermd. e-Legal incasso advocaten heeft toestemming verleend voor openbaarmaking op deze pagina onder de voorwaarde van bronvermelding naar haar website alsook de pagina waarop het originele werk is vermeld.

Sommatiebrief zelf opstellen

Je kan ook zelf een juridisch correcte sommatiebrief opstellen. De prijs van dit document is € 5,00

Online factureren met Rompslomp

Gratis online factuur maken?

Als zzp'er ook gemakkelijk en snel een factuur opstellen? Rompslomp: Voor als je onbeperkt gratis facturen en offertes wilt kunnen maken!
€ 0 Direct onbeperkt gratis facturen maken

Online factureren en boekhouden met e-Boekhouden

Gratis online factureren & boekhouden?

Eenvoudig een factuur maken? Gelijk boekhouding bijhouden? Probeer dan een jaar lang GRATIS en zonder verplichtingen de voordelen van online boekhouden & factureren..
€ 0 Ja, ik wil direct gratis factureren & boekhouden!