Voorbeeld aanmaningsbrief

Aanmaning sturen

Een laatste aanmaning verstuur je indien betaling uitblijft ondanks de eerder verzonden betalingsherinnering(en) en/of het eventuele telefoongesprek met de debiteur. Als ondernemer een formele sommatie, ook wel laatste aanmaning of ingebrekestelling genoemd naar niet betalende klant sturen?

Tip! Een echt gratis factuurprogramma om jouw facturen te maken:  
De aanmaningsbrief is dwingend(er) van toon en dient ertoe uw debiteur een allerlaatste betalingsmogelijkheid te bieden alvorens de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.

Doorgaans wordt op de sommatie alsnog betaald. In dat geval wordt door het verzenden van de brief voorkomen dat je moet procederen.

Verstuur de sommatie zowel per e-mail als aangetekend per post met ontvangstbevestiging.

Voorbeeld aanmaningsbrief (sommatie)

Met deze voorbeeldbrief kan je iemand waarvan je geld tegoed heeft (jouw debiteur) door jouw factuur niet te betalen, sommeren de door hem verschuldigde bedragen aan jou te betalen. Een dergelijke sommatie is in de meeste gevallen juridisch vereist om de debiteur in verzuim te laten zijn. Dat is een voorwaarde om een gerechtelijke incasso procedure tegen die debiteur te kunnen aanvangen.

Voorbeeldbrief Aanmaning

Voorbeeld van aanmaningsbrief

voorbeeld aanmaningsbrief incassobureau

Aanmaning

Download voorbeeldbrief

Een sommatiebrief moet als zodanig herkenbaar zijn en bepaalde juridisch correcte formuleringen bevatten. In onze modelbrief van een sommatie zie je hoe aan deze formuleringen invulling wordt gegeven.

Word 2010 +

Voorbeeld betalingsherinnering

Sommatie voorbeeldbrief | .docx | 14 kB


Bij het samenstellen van deze pagina is gebruik gemaakt van werken van e-Legal incasso advocaten die auteursrechtelijk zijn beschermd. e-Legal incasso advocaten heeft toestemming verleend voor openbaarmaking op deze pagina onder de voorwaarde van bronvermelding naar haar website alsook de pagina waarop het originele werk is vermeld.

Hoe doe jij de facturatie?

  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   

Bekijk Resultaten

Laden ... Laden ...

Tip! Eenvoudig factureren en zelf je basisboekhouding doen

Online factureren en boekhouden voor zzp'ers Als zzp'er moet je verplicht een administratie bijhouden. Dit hoeft niet door een boekhouder gedaan te worden. Bespaar flink geld en doe het eenvoudig zelf met een online boekhoudprogramma. Maakt boekhouden zelfs leuk!

Maak eenvoudig facturen aan die aan alle eisen voldoen en verstuur ze direct naar de klant. Factuur wordt gelijk verwerkt in de boekhouding, zo hou je altijd inzicht in de btw-afdracht voor btw-aangifte..