Voorbeeld aanmaningsbrief

Aanmaning sturen

Geen betalingen ontvangen zijn meer dan vervelend – ze werken verlammend, vooral voor de cashflow van kleine bedrijven. Een laatste aanmaning verstuur je indien betaling uitblijft ondanks de eerder verzonden betalingsherinnering(en) en/of het eventuele telefoongesprek met de debiteur. Als ondernemer een formele sommatie, ook wel laatste aanmaning of ingebrekestelling genoemd naar niet betalende klant sturen?

Mijn beste tip om snel jouw factuur betaald te krijgen?

 

De aanmaningsbrief is dwingend(er) van toon en dient ertoe uw debiteur een allerlaatste betalingsmogelijkheid te bieden alvorens de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.

Doorgaans wordt op de sommatie alsnog betaald. In dat geval wordt door het verzenden van de brief voorkomen dat je moet procederen.

Verstuur de sommatie zowel per e-mail als aangetekend per post met ontvangstbevestiging.

Voorbeeld aanmaningsbrief (sommatie)

Is het tijd om serieus te worden over het innen van die late betaling? Met mijn voorbeeld aanmaningsbrief kun je iemand waarvan je geld tegoed hebt (jouw debiteur) door jouw factuur niet te betalen, sommeren de door hem verschuldigde bedragen aan jou te betalen. Een dergelijke sommatie is in de meeste gevallen juridisch vereist om de debiteur in verzuim te laten zijn. Dat is een voorwaarde om een gerechtelijke incasso procedure tegen die debiteur te kunnen aanvangen.

Voorbeeldbrief Aanmaning maken

Download voorbeeldbrief

Een sommatiebrief moet als zodanig herkenbaar zijn en bepaalde juridisch correcte formuleringen bevatten. In mijn modelbrief van een sommatie zie je hoe aan deze formuleringen invulling wordt gegeven.

Download gratis voorbeeld van factuur herinnering in Word

Sommatie voorbeeldbrief | .docx | 14 kB

Inhoud sommatie

Betreft: Aanmaning
Ons kenmerk: [UW KENMERK]
Uw kenmerk: [KENMERK DEBITEUR]
Datum: [DD-MM-YYYY]         

Geachte heer/mevrouw,

Tot op heden blijft u in gebreke met de betaling van de onderstaande factuur waarvan de betalingstermijn inmiddels ruimschoots is verstreken:

Factuurnummer

[XXXXXXX]

Factuurdatum

[DD-MM-YYYY]

Vervaldatum

[DD-MM-YYY]

Bedrag

[EUR XXXX,XX]

Voor deze factuur is u eerder al een betalingsherinnering gezonden. Desondanks is betaling nadien uitgebleven.

Vriendelijk doch dringend verzoek ik u alsnog zorg te dragen voor betaling. Uw betaling dient uiterlijk binnen 5 dagen na dagtekening van deze brief te zijn bijgeschreven. Betaling dient plaats te vinden op IBAN rekeningnummer [NL XX RABO XXXX XXXX XX] ten name van [UW REKENINGNAAM] te [UW VESTIGINGSPLAATS] onder vermelding van bovenvermeld factuurnummer.

Indien tijdige betaling onverhoopt uitblijft, zie ik mijzelf helaas genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven aan [E-LEGAL INCASSO ADVOCATEN]. In dat geval zal tevens aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten. Vooralsnog verwacht ik dat het zover niet hoeft te komen en dat u alsnog aan uw financiële verplichtingen zult voldoen.

Teneinde ervan verzekerd te zijn dat u deze brief ontvangt, verzend ik deze brief zowel per post als per e-mail.

Mocht de betaling inmiddels hebben plaatsgevonden, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

Hoogachtend,

[UW HANDTEKENING EN NAAM]

Bij het samenstellen van deze brief is gebruik gemaakt van werken van e-Legal incasso advocaten die auteursrechtelijk zijn beschermd. e-Legal incasso advocaten heeft toestemming verleend voor openbaarmaking op deze pagina onder de voorwaarde van bronvermelding naar het originele werk.

Nog een kort maar krachtig voorbeeld

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij een laatste aanmaning dat volgens onze administratie de som van € [XXXX,XX] te laat is voor betaling van de factuur [FACTUURNUMMER]. Dit ondanks een eerdere verstuurde betalingsherinnering.

Tenzij binnen zeven dagen wordt betaald, worden juridische stappen tegen u genomen zonder nadere aankondiging.

Kopie van de openstaande factuur is bijgevoegd.

Hoogachtend,

[UW HANDTEKENING EN NAAM]

Aanmaning overslaan en gelijk een incasso advocaat

Dit artikel is slechts een leidraad, het is altijd de moeite waard om professioneel juridisch advies in te winnen.

Incasso voor zzp bij wanbetaler

e-Legal incasso advocaten is gespecialiseerd in incasso voor zzp’ers en het MKB. Ze hanteren korte lijnen en werken snel en effectief. Als je jouw incasso indient op een werkdag voor 16:00 uur, dan sommeert e-Legal jouw debiteur nog dezelfde werkdag tot betaling. Waar mogelijk behandelt e-Legal incassozaken op basis van no cure no pay.

Wil je meer informatie over e-Legal of wil je vrijblijvend sparren over jouw zaak? Bezoek dan de website of bel direct voor gratis incasso advies op basis van No cure No pay: 010 – 820 028 4.

Volg je openstaande facturen in de boeken!

Laten we eerlijk zijn, het achterna zitten van openstaande facturen kan een lastigste taak zijn. Het is nooit gemakkelijk om een ​​klant te bellen om geld te vragen. Daarom kunnen veel eigenaren van kleine bedrijven worstelen met klanten die te laat betalen. Een betalingsherinnering via e-mail sturen lukt over het algemeen nog wel. Maar je hebt recht op betaling voor het werk dat is verricht. Wacht als kleine ondernemer en bewaker van de cashflow dan ook niet tot openstaande facturen achterstallige facturen worden. Door consistent debiteurenbeheer kun je jouw klanten tot betrouwbare, tijdige betalers maken. Dit zal je een meer zakelijker en minder persoonlijk gevoel geven. Blijf beleefd maar vastberaden!

Het is de moeite waard om vanaf de start jouw facturering goed op te zetten. Het hebben van een gestroomlijnd factureringsproces kan de hoeveelheid tijd die je besteedt aan het innen van geld drastisch verminderen. En welke bedrijfseigenaar wil dat niet!

Tip! Eenvoudig factureren en zelf je basisboekhouding doen?

Online factureren en boekhouden voor zzp'ers In deze tijd van het jaar starten weer veel zzp'ers een eigen bedrijf. Hier hangt wel aan vast dat je verplicht een correcte administratie moet bijhouden. Maar geen paniek, hier zijn tegenwoordig mooie oplossingen voor door te gaan werken met een online factuur- en boekhoudprogramma. Populaire programma's zoals e-Boekhouden.nl en Rompslomp zijn namelijk heel makkelijk in gebruik en zeer geschikt voor ieder type zzp'er. Exact is er voor ambitieuze ondernemers die willen groeien. Werken met een boekhoudpakket maakt factureren en boekhouden zelfs leuk. Echt een aanrader!

Zo maak je zelf eenvoudig facturen aan die aan alle eisen voldoen en verstuur je ze direct naar de klant voor betaling. Jouw verkoopfactuur wordt dan gelijk verwerkt in de boekhouding. Ook je inkoopfacturen kunnen gelijk worden ingevoerd in het programma, zo hou je altijd inzicht in niet alleen de financiële situatie van jouw eenmanszaak maar ook gelijk in de hoogte van de btw-afdracht die je moet reserveren voor de btw-aangifte. Vergelijk hier alle factuur- en boekhoudpakketten

Vraagje: Hoe deed/doe jij de facturatie?

Startende ondernemers vragen zich vaak af hoe nou een ervaren 'collega' zzp'er is begonnen om zijn eerste factuur te maken. Dat had ik ook in het begin. Daarom wil ik aan jou, als ervaren zzp'er, als eerste vragen: waarmee heb jij je eerste facturen gemaakt en ten tweede: hoe doe je de facturatie nu na een aantal jaar zzp'en? Bedankt voor het delen!

Als starter deed ik mijn facturatie:

  •   
  •   
  •   

Laden ... Laden ...

Als ervaren ondernemer doe ik mijn facturatie:

  •   
  •   
  •   

Laden ... Laden ...