Betalingscondities

De betalingscondities vermelden op factuur

De betalingscondities met betalingsvoorwaarden vermelden op een factuur is niet verplicht maar zeker geen onbelangrijke factor. Ze kunnen aangeven hoe de betaling gedaan moeten worden, binnen welke termijn en onder welke voorwaarden.

Tip!  Een programma om op de beste manier jouw facturen te maken? Ideaal voor zzp


Op de factuur staan de betalingscondities meestal onder het tabel met de factuurregels. Voor de klant is het hierdoor duidelijk hoe de betaling dient plaats te vinden, binnen welk termijn de betaling moet zijn overgemaakt en een verwijzing naar de algemene voorwaarden.

Voorbeeld van betalingscondities op factuur

Voorbeeld van betalingscondities vermelden op factuur

Voorbeeldtekst voor opstelling betalingscondities

Voorbeeld 1: Wij verzoeken u vriendelijk het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen over te maken onder vermelding van het factuurnummer. Op alle diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u downloaden van onze website.

Voorbeeld 2: Zorg ervoor dat u het totaalbedrag van deze factuur voor de vervaldatum heeft overgemaakt naar IBAN: [jouw bankrekeningnummer] ten name van [jouw bedrijfsnaam] te [jouw vestigingsplaats], onder vermelding van het factuurnummer.

Voorbeeld met betalingstermijnen: In de betalingscondities neem je bijvoorbeeld de volgende betalings­termijnen mee, afhankelijk van de grootte en duur van de uitvoering van de opdracht: 1: 30% bij de opdracht; 2: 30% bij het gereedkomen van 50% van de werkzaamheden; 3: 40% binnen 30 dagen na oplevering. Je noemt verder de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na factuur­datum.

Je kunt de termijnen voorzien van een volgnummer. Het is ook mogelijk om in de opsomming van de betalings­termijnen geen percentages te gebruiken, maar bedragen.

Bewaak de betalingsvoorwaarden

Zorg dus ook dat je een goede boekhouding bijhoudt waar de betalingscondities met het betalingsgedrag van jouw klanten exact in bijgehouden wordt. Want niet iedereen zal op tijd betalen… Na het verstrijken van de eerste betalingstermijn kan een herinneringsfactuur worden aangemaakt en verstuurd.

Tip! Eenvoudig factureren en zelf je basisboekhouding doen

Online factureren en boekhouden voor zzp'ers Als zzp'er moet je verplicht een administratie bijhouden. Dit hoeft niet door een boekhouder gedaan te worden. Bespaar flink geld en doe het eenvoudig zelf met een online boekhoudprogramma.

Maak eenvoudig facturen aan die aan alle eisen voldoen en verstuur ze direct naar de klant. Factuur wordt gelijk verwerkt in de boekhouding, zo hou je altijd inzicht in de btw-afdracht voor btw-aangifte..