Ontdek: gratis & onbeperkt facturen maken? Dat kan! Probeer direct gratis uit

Betalingscondities

De betalingscondities op factuur

De betalingscondities vermelden op een factuur is niet verplicht maar zeker niet onbelangrijk. Ze kunnen aangeven hoe de betalingen gedaan moeten worden, binnen welke termijn en onder welke voorwaarden.

Voorbeeld van betalingscondities op factuur

In de voorbeeld factuur staan de betalingscondities onder het tabel met de factuurregels. Voor de klant is het hierdoor duidelijk hoe de betaling dient plaats te vinden, binnen welk termijn de betaling moet zijn overgemaakt en een verwijzing naar de algemene voorwaarden.

Betalingscondities voorbeeld

Voorbeeld van betalingscondities op factuur

Betalingscondities

Betalingscondities

Opstelling betalingscondities

Voorbeeld 1: Wij verzoeken u vriendelijk het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen over te maken onder vermelding van het factuurnummer. Op alle diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u downloaden van onze website.

Voorbeeld 2: Zorg ervoor dat u het totaalbedrag van € …. voor de vervaldatum heeft overgemaakt naar IBAN: …. ten name van …. te [plaatsnaam], onder vermelding van factuurnummer: ….

Voorbeeld met betalingstermijnen: In de betalingscondities neem je bijvoorbeeld de volgende betalings­termijnen mee, afhankelijk van de grootte en duur van de uitvoering van de opdracht: 1: 30% bij de opdracht; 2: 30% bij het gereedkomen van 50% van de werkzaamheden; 3: 40% binnen 30 dagen na oplevering. Je noemt verder de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na factuur­datum.

Je kunt de termijnen voorzien van een volgnummer. Het is ook mogelijk om in de opsomming van de betalings­termijnen geen percentages te gebruiken, maar bedragen.

Bewaak de betalingsvoorwaarden

Zorg dus ook dat je een goede boekhouding bijhoudt waar de betalingscondities met het betalingsgedrag van jouw klanten exact in bijgehouden wordt. Na het verstrijken van de eerste betalingstermijn kan een herinneringsfactuur worden aangemaakt en verstuurd.

Online factureren en boekhouden met e-Boekhouden

Gratis online factureren & boekhouden?

Eenvoudig een factuur maken? Gelijk boekhouding bijhouden? Probeer dan een jaar lang GRATIS en zonder verplichtingen de voordelen van online boekhouden & factureren..
€ 0 Ja, ik wil direct gratis factureren & boekhouden!

Online factureren met Rompslomp

Gratis online factuur maken?

Als zzp'er ook gemakkelijk en snel een factuur opstellen? Rompslomp: Voor als je onbeperkt gratis facturen en offertes wilt kunnen maken!
€ 0 Direct onbeperkt gratis facturen maken